Oświadczenie przeciwko propozycji nowelizacji art. 202 ust. 6 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym

Oświadczenie podpisane przez największe organizacje studenckie (ELSA Poland, AIESEC Polska, Zrzeszenie Studentów Polskich i Akademicki Związek Sportowy, AEGEE Warszawa i Niezależne Zrzeszenie Studentów) zawiera sprzeciw wobec propozycji nowelizacji art. 202 ust. 6 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, przygotowanej przez Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Organizacje protestują przeciwko nadaniu artykułu nowego brzmienia, które doprowadzi do sytuacji gdzie tylko PSRP będzie zajmować się rozdziałem środków na działalność studencką. Wynikiem tego może być zanik bardzo różnorodnej działalności żaków w Polsce. Studenci w liście otwartym nawołują do szerszej debaty publicznej na temat finansowania ich działalności.

 

http://issuu.com/nzsorg/docs/list-psrp