|

Oświadczenie przeciwko propozycji nowelizacji art. 202 ust. 6 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym

Największe organizacje studenckie w Polsce protestują przeciwko propozycjom nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, przygotowanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzeciw NZS, ELSA Poland, AIESEC Poland, ZSP, AZS i AEGEE dotyczy zapisów zawartego w tzw. Studenckim Projekcie Nowelizacji. Wśród propozycji PSRP znalazł się punkt dotyczący zmiany dotychczasowych przepisów regulujących przyznawanie środków na działalność studencką. Proponowane zmiany zakładają, że dysponentem pieniędzy zostaną poszczególne samorządy. Obawiamy się, że doprowadzi to do sytuacji, gdzie górę nad zdrowym rozsądkiem wezmą osobiste ambicje i niesnaski. Grozi to znacznym regresem działalności studenckiej niezwiązanej z samorządami studenckimi. Już dziś na wielu uczelniach (UG, UAM, UMK, UwB) dochodzi do prób blokowania niezależnych od działań samorządu inicjatyw, także tych naukowych. Skupienie środków tylko w jednych rękach może doprowadzić do nadużyć i braku należytej kontroli publicznych środków.

http://issuu.com/nzsorg/docs/list-psrp