W związku z licznymi zawiadomieniami dotyczącymi wymogu odpłatności za obowiązkowe praktyki studenckie przez studentów farmacji na polskich uczelniach medycznych, prezentujemy oficjalne stanowisko Niezależnego Zrzeszenia Studentów w tej sprawie.

Oświadczenie NZS - praktyki studenckie