Ogólnopolskie Forum PWSZ

Przedstawiciele Zarządu Krajowego NZS uczestniczyli w weekend w ogólnopolskim Forum PWSZ na Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Dziękujemy NZS PWSZ w Tarnowie za współorganizowanie wydarzenia, podczas którego mogliśmy porozmawiać o przyszłości szkolnictwa wyższego w odniesieniu do zapowiadanych reform.