Obrady Komisji Krajowej w Gdańsku 10-11.12.2016

W dniach 10-11 grudnia 2016 NZSiacy z całego kraju spotkali się na Obradach Komisji Krajowej w Gdańsku. Dyskutowaliśmy nad bieżącymi działaniami naszej organizacji na szczeblach regionalych oraz krajowym. Roztrzygnięte zostały również dwa konkursy współorganizowane z naszym partnerem, Grupą PZU Karkiera. Dziękujemy za obecność oraz rozdanie nagród.