NZS ma 37 lat!

Wydarzenia z 22 września 1980 roku pokazały światu, że o wolną od komunizmu Polskę walczą nie tylko robotnicy. To właśnie w ten dzień oficjalnie powołano do życia pierwszą w bloku komunistycznym niezależną od władz organizację studencką. Powstanie Niezależnego Zrzeszenia Studentów było studencką odpowiedzią na panujący od sierpnia 1980 „karnawał Solidarności”.

Początków NZS należy upatrywać w Studenckich Komitetach Solidarności. Bezpośrednim impulsem do ich powstania było zabójstwo Stanisława Pyjasa 7 maja 1977 w Krakowie. -Tydzień później powstanie Studenckiego Komitetu Solidarności. Po raz pierwszy w przestrzeni publicznej pojawiła się Solidarność. I pierwszy postulat SKS – powstanie niezależnej organizacji studenckiej. Garstka była ludzi SKS, ale wystarczyła, żeby przetrwać. Gdy tylko trzy lata później, zaczęły się strajki (…) natychmiast studenci włączyli się w ten ruch – mówił prezes IPN Jarosław Szarek w czasie lutowego wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności dla działaczy „pierwszego” NZS.

O powołaniu organizacji zadecydował zjazd, który odbywał się w dniach 18-19 września 1980 roku na Politechnice Warszawskiej. NZS stworzyło sześćdziesiąt grup założycielskich z uczelni w całej Polsce. W skład Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego weszły takie osoby jak m.in. Jacek Czaputowicz, Piotr Bikont, Stefan Cieśla, Maciej Kuroń czy nieżyjący już Teodor Klincewicz. W czasie spotkania przyjęto także statut Zrzeszenia oraz uznano jako siedzibę Warszawę.

Prawdziwym testem dla NZS były próby zarejestrowania organizacji w sądzie. Udało się to dopiero 17 lutego 1981 po najdłuższym w Europie studenckim strajku okupacyjnym. Podpisano wówczas tzw. Porozumienia Łódzkie (Łódź była zarzewiem protestu). Pierwszym szefem NZS został studiujący wtedy socjologię i historię na Uniwersytecie Jagiellońskim Jarosław Guzy.

Sukces nie trwał zbyt długo. 13 grudnia 1981 roku komunistyczne władze wprowadziły stan wojenny. Wielu działaczy NZS trafiło do więzień lub obozów internowania. Ci, którzy nie zostali aresztowani próbowali odtworzyć NZS w podziemiu. Taka sytuacja trwała do roku 1988 kiedy w Gdańsku odbył się pierwszy od 1981 roku ogólnopolski zjazd NZS. I znowu pojawiły się problemy z rejestracją Zrzeszenia przez władze. Prawo o stowarzyszeniach, którego nowy kształt ustalono przy Okrągłym Stole nie przewidywało możliwości strajku. Wobec tego rozpoczęto kolejny protest na polskich uczelniach, a w skład Ogólnopolskiego Komitetu Strajkowego weszli m.in. Mariusz Kamiński, Przemysław Gosiewski czy Grzegorz Schetyna.

Ponowna rejestracja Zrzeszenia jest datą symboliczną. Nastąpiła bowiem w ósmą rocznicę powstania organizacji czyli 22 września 1989 roku. W wolnej Polsce NZS musiało zmienić profil swojej działalności. Główny cel to obecnie szeroko pojęta reprezentacja interesów środowiska studenckiego. – Zabieramy głos w sprawach istotnych dla polskich studentów. Ostatnio była to chociażby sprawa nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, do której proponowaliśmy własne założenia – mówi Maria Cholewińska obecna przewodnicząca Zarządu Krajowego NZS i studentka AGH. –Dzisiejszy NZS to szereg różnorodnych projektów obywatelskich poczynając o powszechnie znanej ogólnopolskiej zbiórki krwi czyli Wampiriady, a kończąc na promującym polską kinematografię Prawie Kinie – dodaje.