Nowy Zarząd Krajowy NZS

Krajowy Zjazd Delegatów wybrał nowy Zarząd Krajowy NZS:
Maria Cholewińska – Przewodnicząca
Bartłomiej Hawrylak – Sekretarz Generalny
Justyna Ziemińska – Wiceprzewodnicząca ds. Partnerów
Karolina Karwowska – Wiceprzewodnicząca ds. Projektów
Małgosia Popiel – Wiceprzewodnicząca ds. HR
Michalina Nowak – Wiceprzewodnicząca ds. Promocji
Cezary Hurysz – Wiceprzewodniczący ds. Studenckich