Nowy skład Zarządu Krajowego NZS!

Zakończyły się obrady Krajowego Zjazdu Delegatów! Podsumowaliśmy działalność ustępującego Zarządu Krajowego oraz wybraliśmy nowe władze Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Przedstawiamy skład Zarządu Krajowego NZS kadencji 2018/2019:
Przewodnicząca Patrycja Serafin
Sekretarz Generalny Starzec Sławomir
Wiceprzewodniczący ds. Studenckich Adam Zamczała
Wiceprzewodnicząca ds. Projektów Katarzyna Kowalczuk
Wiceprzewodnicząca ds. HR Weronika Borek
Wiceprzewodniczący ds. Partnerów Michał Piestrzyński
Wiceprzewodnicząca ds. Finansów Weronika Dumin
Wiceprzewodnicząca ds. Wizerunku i Promocji Agata Hułas

Gratulujemy nowemu Zarządowi i Komisji Krajowej oraz życzymy owocnej kadencji.
Dziękujemy również ustępującemu Zarządowi za czas i energie jaką oddaliście rozwojowi naszej organizacji.