Nowe władze Niezależnego Zrzeszenia Studentów kadencji 2015/16

13 czerwca 2015r. Krajowy Zjazd Delegatów wybrał nowe władze NZS. Kandydat na Przewodniczącego Zarządu Krajowego NZS odpowiedział na ponad 60 pytań delegatów, podobnie jak kandydaci na wiceprzewodniczących Zarządu Krajowego. Delegaci w tajnych wyborach zdecydowali, aby w Zarządzie Krajowym znaleźli się:

 • Michał Moskal – Przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów
 • Anna Gembicka – Sekretarz Generalny
 • Monika Wawrzyniak – Wiceprzewodnicząca ds. Finansów
 • Rafał Smuga – Wiceprzewodniczący ds. Projektów
 • Mateusz Kalinowski – Wiceprzewodniczący ds. Studenckich i Alumnów
 • Pamela Bąkiewicz – Wiceprzewodnicząca ds. HR
 • Marta Rozkwitalska – Wiceprzewodnicząca ds. PR

Po wybraniu Zarządu Krajowego, delegaci w tajnym głosowaniu wybrali Krajową Komisję Rewizyjną, której skład przedstawia się następująco:

 • Ewa Czeremużyńska – Przewodnicząca KKR
 • Katarzyna Widziszowska – Wiceprzewodnicząca KKR
 • Karol Malinowski – Sekretarz KKR
 • Magdalena Pieczyńska – Członek KKR
 • Kamil Wrzaskowski – Członek KKR

Powyższym osobom życzymy powodzenia i odwagi w realizowaniu zadań i celów.