My wiemy, że jesteś najlepszy! A Ty?

16 marca ruszyły zapisy do konkursu Studencki Nobel, który ma na celu wyłonienie najaktywniejszego, najwszechstronniejszego i najzdolniejszego studenta w Polsce. Konkurs jest skierowany do wszystkich studentów uczelni wyższych, zarówno państwowych, jak i prywatnych. Każdy student, który posiada osiągnięcia naukowe, aktywnie działa na swojej uczelni lub poza nią, ma na swoim koncie różne publikacje czy też brał udział w studenckich wymianach międzyuczelnianych krajowych bądź zagranicznych powinien bez zastanowienia zgłosić się do konkursu. Zapisy trwają do 17 kwietnia.

Każdy z uczestników może zgłosić swoją kandydaturę w jednej z poniższych specjalności: nauki rolniczo-przyrodnicze, nauki ścisłe i techniczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki ekonomiczne i społeczne oraz nauki humanistyczne i sztuka. W każdej ze specjalności można wyróżnić bogaty zakres dziedzin, które się na nią składają, dzięki czemu uczestnik lepiej dopasuje swoje dokonania do odpowiedniej kategorii. Spośród laureatów z każdej specjalności, po zapoznaniu się z ich osiągnięciami oraz autoprezentacjami 30 maja Krajowa Komisja Konkursu wybierze jednego Studenckiego Nobla. Konkurs zakończy się uroczystą galą, która odbędzie się 19 czerwca w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej, podczas której zostaną wręczone nagrody.

Patronat honorowy nad projektem objęli m.in. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Miasto Stołeczne Warszawa, Rzecznik Praw Obywatelskich, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Akademia Nauk oraz Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej Pan prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.

Regulamin konkursu, kryteria konkursu oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie:studenckinobel.pl