|

List otwarty NZS do KRASP

Rozpoczęliśmy akcję Mam Prawo Pytać – to otwarty apel o swobodę przeprowadzania debat publicznych na polskich uczelniach. Akcję zainaugurowaliśmy listem otwartym do Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – zapraszamy do przeczytania naszego listu otwartego (do pobrania):

List otwarty do Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Szanowni Państwo,
w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi ponad milion studentów szkół wyższych stanie przed wyborem, na kogo oddać swój głos. Uczelnia, której jednym z zadań jest wychowanie świadomych obywateli, powinna dać możliwość, aby każdy jej student podczas tych wyborów dokonał przemyślanej decyzji nad urną wyborczą. Wspierając szkoły wyższe w wykonywaniu tego ważnego zadania, Niezależne Zrzeszenie Studentów organizuje kampanię profrekwencyjną „Studiuję – głosuję!”. Jednym z najlepszych sposobów na wypracowanie poglądu na określone zagadnienie społeczne jest udział w debacie z przedstawicielami polskiego życia publicznego. Jednak w wielu ośrodkach akademickich, władze uczelniane nie pozwalają studentom organizować debat w okresie wyborów. Jako depozytariusze wartości Niezależnego Zrzeszenia Studentów, walczącego jeszcze w czasach panowania reżimu komunistycznego o wolność słowa i autonomię polskich uczelni, zwracamy się z prośbą, aby Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wyznaczyła wytyczne dla stowarzyszonych uczelni, dotyczące nieskrępowanego organizowania debat publicznych, w szczególności z kandydatami pretendującymi do piastowania funkcji we władzach państwowych i samorządowych. Debaty takie, prowadzone przez pracownika naukowego uczelni w stopniu doktora, gwarantowałyby poszanowanie każdej ze stron dyskusji.

Zdajemy sobie sprawę, że Rektorzy, mając na uwadze wysoką temperaturę dyskusji w polskiej przestrzeni publicznej, kierują się zarówno troską o spokój środowiska akademickiego, jak i samej uczelni. Wychowanie świadomych swoich decyzji studentów niesie za sobą jednak wyższą wartość – budowę społeczeństwa obywatelskiego. Uczelnie przez wieki były ośrodkami przemian społecznych, a także stanowiły oazę wolności słowa. W czasach marazmu społecznego i kryzysu debaty, powinny one ustanawiać najwyższe standardy dialogu społecznego. Debaty organizowane przez studentów i dla studentów przyciągają wiele osób, które dzięki bezpośredniemu kontaktowi z przedstawicielami polskiego życia publicznego stają się aktywnymi uczestnikami komunikacji społecznej, a nie jedynie obserwatorami widowiska. Tak zorganizowane debaty pełnią szczególną rolę poznawczą w okresie wyborczym – dzięki nim student może podjąć świadomą decyzję nad urną wyborczą, wybierając tego kandydata, który jego zdaniem będzie w najlepszy sposób dbał o interes społeczny. Obywatel-student, świadomy istnienia dobra wspólnego i zorientowany w sprawach publicznych, staje się strażnikiem demokracji, potrafiącym rozpoznać szkodliwe przejawy radykalizmów i sprzeciwić się im.

Uczelnie powinny wytworzyć w ramach swoich autonomicznych struktur przestrzeń, w której swobodna wymiana myśli między obywatelem a jego przedstawicielem we władzach państwowych będzie wzorem dla całego społeczeństwa. Przestrzeń ta w sposób szczególny potrzebna jest w okresie, kiedy wybieramy najważniejszą osobę w państwie – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym zwracamy się do Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z apelem o umożliwienie swobodnej organizacji debat przez studentów. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że Niezależne Zrzeszenie Studentów wesprze każde Państwa działanie zmierzające do osiągnięcia wcześniej wspomnianego celu.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Krajowy
Niezależnego Zrzeszenia Studentów