List NZS w sprawie sytuacji studentów na Białorusi

Niezależne Zrzeszenie Studentów wystosowało list do decydentów Unii Europejskiej oraz wszystkich liderów politycznych w Polsce, w związku z napływającymi informacjami m.in. od Białoruskiego Zrzeszenia Studentów, Narodowej Ambasady Białorusi w Polsce oraz Stowarzyszenia Białoruski Młodzieżowy Hub, w związku z licznymi aresztowaniami oraz represjami studentów uczelni wyższych na Białorusi.
 
Wobec aktów bezprawia wspólnota europejska, w tym społeczność akademicka, jest postawiona przed próbą solidarności. Zwracamy się do europejskich decydentów o zjednoczenie stronnictw politycznych na rzecz ochrony praw człowieka i obywatela.