Konferencja The Yough Voice

Zapraszamy na Konferencję Finałową The Youth Voice ,,Perspektywy, rozwój i dialog obywatelski studentów” organizowaną przez projekt Nic o Nas bez Nas. 23, 24 i 25 maja spotykamy się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.