|

Komunikat w sprawie podjętych działań dot. sytuacji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Otrzymaliśmy odpowiedź od władz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na nasze pismo z dnia 10 grudnia 2021 roku z zaproszeniem do rozmów w związku z niepokojącymi informacjami o bieżącej sytuacji na uczelni.

Władze Uniwersytetu doceniły zainteresowanie sprawą ze strony Niezależnego Zrzeszenia Studentów, natomiast nie widzą potrzeby zorganizowania spotkania z przedstawicielami naszej Organizacji w celu omówienia poruszonych wcześniej kwestii.

W obliczu tej sytuacji kontynuujemy działania mające na celu ochronę interesów studentów poprzez angażowanie się w przypadkach konfliktów między studentami a Uczelnią oraz udzielanie pomocy prawnej. Działania te będziemy podejmować wspólnie z NZS Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

W dniu dzisiejszym złożyliśmy wniosek do Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN o dopuszczenie jako strona do udziału w postępowaniu dyscyplinarnym Jakuba Gajdy, studenta oraz działacza Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Z sytuacją Jakuba zapoznać się można na stronie:

https://www.radiokrakow.pl/…/od-wzorowego-studenta-do…

Jako Niezależne Zrzeszenie Studentów posiadamy głębokie przekonanie o wpływie przypadków indywidualnych na dobrostan ogółu społeczności akademickiej. Sprawa Jakuba jest sytuacją bezprecedensową. Wierzymy, że nasze zaangażowanie w wyżej wymienioną sprawę – z uwagi na wskazane wcześniej cele statutowe naszej Organizacji oraz interes społeczny – jest konieczne.

 

Komunikat w sprawie podjętych działań dot. sytuacji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie