Kolejny sukces NZS

Dobra informacja dla wszystkich działających w trzecim sektorze. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Jako Niezależne Zrzeszenie Studentów braliśmy udział w opiniowaniu proponowanych zmian. Wprowadzenie zmian w tej ustawie przyczyni się do rozwoju organizacji pozarządowych w Polsce.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1667479.html