Kolejne spotkanie z RPO

Wczoraj nasi przedstawiciele i inne organizacje uczestniczące w Ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji Studenckich wzięli udział w spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich – Adamem Bodnar. Rozmawialiśmy o przykładach patologii na polskich uczelniach, samorządności studenckiej oraz problemach zagranicznych studentów w Polsce. Już wkrótce pierwsze efekty!