Jakość i samorządność to przyszłość czyli głos NZS ws. Ustawy 2.0.

Gorąca jesień szykuje się w środowisku akademickim. Dobiegają końca konsultacje nad zmieniającą polskie szkolnictwo wyższe Ustawą 2.0. O miejsce dla swoich propozycji walczy m.in. Niezależne Zrzeszenie Studentów. Czasu pozostało niewiele, ponieważ prezentacja ustawy odbędzie się w drugiej połowie września podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie.

Członkowie Zrzeszenia podkreślają istotną rolę studenckiego głosu w tworzeniu nowych regulacji prawnych dotyczących polskiego szkolnictwa wyższego. – Dla NZS, największej organizacji studenckiej w Polsce, fundamentalnymi zagadnieniami w kontekście szkolnictwa wyższego są: przyszłość studentów, samorządność studencka oraz jakość kształcenia. Studenci, jako przyszła kadra Rzeczypospolitej, powinni stanowić najważniejszą grupę interesariuszy szkolnictwa wyższego – mówi przewodnicząca NZS Maria Cholewińska.

Studenci stawiają w głównej mierze na zagadnienia dotyczące przyszłości swoich rówieśników. Istotną rolę mają tu odgrywać propozycje dotyczące m.in. inkubatorów przedsiębiorczości. – Obecne regulacje nie gwarantują wsparcia ze strony państwa w dziedzinie rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości, czyli instytucji mających zapewnić młodym ludziom warunki do startu w świecie gospodarki i biznesu. – wyjaśnia Cholewińska. – Na dodaniu odpowiednich zapisów dotyczących wsparcia tego typu instytucji skorzystają zarówno studenci jak i uczelnie – dodaje.

Niezależne Zrzeszenie Studentów nie zapomina także o ważnych problemach sfery socjalnej, które prześladują obecnie studiujących. Ze swojej strony proponuje szereg rozwiązań w postaci m.in. nie zwiększania opłat na uczelniach, dofinansowania budowy żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących przy uczelniach czy budowie akademików w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Najbardziej warty uwagi jest jednak pomysł wprowadzenia kredytów studenckich na studia podyplomowe. – Wielu świeżo upieczonych absolwentów chciałoby się dokształcać, jednak często jedyną barierą są właśnie względy finansowe. Wprowadzenie ułatwień w dziedzinie kredytów pozwoli takim osobom na dostęp do studiów podyplomowych i zwiększy na nie popyt. – tłumaczy Maria Cholewińska.

Członkowie Zrzeszenia walczą również o wykorzystanie nowych technologii w środowisku akademickim. W tym celu w ramach Centrum Analiz NZS został sporządzony specjalny raport dotyczący cyfryzacji na uczelniach, który na początku tego roku przedstawiono na spotkaniu z Minister Cyfryzacji Anną Streżyńską. Wskazuje on, że tylko 2% studentów jest usatysfakcjonowanych działaniem administracji cyfrowej na uczelni, natomiast prawie połowa ocenia ją negatywnie. – Studenci powinni mieć możliwość złożenia wniosku o stypendium drogą elektroniczną czy głosowania w wyborach do samorządu studenckiego, co wydatnie zwiększyłoby frekwencję w głosowaniu. Kładąc nacisk na funkcjonowanie administracji cyfrowej na uczelniach, zwiększamy jej efektywność. Ustawa powinno regulować kwestie, które będziemy mogli zrobić drogą elektroniczną – podkreśla przewodnicząca NZS.

To tylko najważniejsze z założeń do nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przedstawionych przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Po szczegółowe informacje odsyłamy do dokumentu zawierającego całość studenckiego projektu.