Jak zbudować w Polsce pluralistyczne społeczeństwo obywatelskie? Spotkanie z ministrem Wojciechem Kaczmarczykiem

Jak zbudować w Polsce pluralistyczne społeczeństwo obywatelskie? Co powinny robić organizacje pozarządowe, aby skutecznie wykorzystywać mechanizmy wspierające ich działalność? Jakie zmiany w polityce wobec trzeciego sektora planuje obecny rząd?

Na te i inne pytania związane z polskim trzecim sektorem odpowie pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Wojciech Kaczmarczyk.

Punktem wyjścia do dyskusji są założenia rządowego Programu dla Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego:
http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/program-dla-rozwoju-spoleczenstwa-obywatelskiego

Wojciech Kaczmarczyk jest ekspertem i badaczem trzeciego sektora w Polsce. W ciągu ponad 20 lat swojej działalności współpracował m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacją Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW, Instytutem Filozofii i Socjologii PAN, Stowarzyszeniem na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jako ekspert Komisji Europejskiej oceniał projekty w programach edukacyjnych i obywatelskich, w tym w programach Uczenie się przez całe życie, Leonardo da Vinci, Erasmus+ i Europa dla Obywateli w latach 2007-2014. Był również ekspertem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego oraz w Programie Obywatele dla Demokracji w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2009-2015, a także w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2012-2015. Pracował również jako Program Officer w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W latach 1999-2011 był wykładowcą, prorektorem i uczelnianym koordynatorem programu Erasmus w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach. Jest autorem esejów socjoekonomicznych w miesięczniku “Twórczość”. W styczniu 2016 roku został powołany na stanowiska pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania w randze sekretarza stanu w KPRM.

Organizatorami wydarzenia są: Niezależne Zrzeszenie Studentów oraz środowisko Instytutu Analiz Politycznych i Gospodarczych

Kontakt do organizatorów:
Anna Gembicka – 501606774