Jak mieszkają i oszczędzają studenci – nowe raporty Centrum Analiz NZS

W czasie ostatniego zjazdu Komisji Krajowej Niezależnego Zrzeszenia Studentów światło dzienne ujrzały dwa nowe raporty Centrum Analiz NZS. Tym razem analitycy NZS wzięli na warsztat tematy związane ze studenckimi finansami i stanem polskich akademików. Wyniki raportów nie są zadowalające.

Prezentacja i dyskusja nad rezultatami badań Centrum Analiz całkowicie zdominowały większą część obrad Komisji Krajowej NZS. Jako pierwszy zaprezentowano raport dotyczący finansowej sytuacji studentów. Pod uwagę wzięto opinie 385 osób z 8 polskich miast. Kryteria jakimi kierowano się przy ocenie to m.in. zatrudnienie studentów, stypendia czy okresowa emigracja zarobkowa. Ankietowani w większości stwierdzali, że ich status finansowy jest zadowalający (40%). Jednak bardziej szczegółowe dane nie są już tak optymistyczne. Polscy studenci mają do dyspozycji mały budżet „na utrzymanie”. Powoduje to niemożliwość oszczędzania. Dobrze nie jest także ze stypendiami. Prawie 66% ankietowanych nie pobiera żadnego z nich, duża ilość ma także problemy z uzyskaniem studenckiego kredytu.

– Budżet polskiego żaka jest jednym z najniższych w Europie. Obecnie wynosi on średnio około 1600 zł. Za nami są tylko studenci z Rumunii i Serbii. – mówi Cezary Hurysz, Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego NZS ds. studenckich. – Największą część budżetu pochłania zakwaterowanie. Studenci „zaciskają pasa” i najbardziej oszczędzają na wyżywieniu i rozrywkach, aby zmieścić się w podanej kwocie 1600 zł. – dodaje Hurysz.

Zakwaterowaniu, o którym wspominał wiceprzewodniczący NZS, poświęcono drugi raport Centrum Analiz. Wg badania także sytuacja mieszkaniowa polskich studentów nie jest najlepsza. Największy wpływ ma na nią zły stan techniczny domów studenta. W wielu przypadkach stan ten jest mało adekwatny co do wysokości płaconego czynszu. Mieszkańcom akademików brakuje najbardziej prywatnych łazienek (aż 70% ankietowanych) oraz własnych aneksów kuchennych (ponad 50% ankietowanych). Na negatywny obraz studenckiego mieszkalnictwa wpływa istotnie niewystarczająca ilość miejsca w domach studenta. Z takim problemem spotkało się aż 40% badanych osób. Mankamenty skłaniają często do poszukiwań zakwaterowania poza kampusami, w prywatnych i często niewiele droższych stancjach.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi raportami Centrum Analiz Niezależnego Zrzeszenia Studentów dołączonymi w załączniku. Centrum Analiz NZS jest wewnętrznym ośrodkiem badawczym, którego analitycy (członkowie i alumni NZS) starają się badać polską społeczność studencką. Wnioski wyciągnięte z badań mają dążyć do poprawy jakości życia akademickiego w naszym kraju.