Informacja Prasowa “Matura do Poprawki”

Nieuznawanie odpowiedzi udokumentowanych podręcznikami, ocenianie według własnego uznania, brak szerokiego dostępu do prac, czy odbieranie przyznanych już punktów – to przykłady patologii, z którymi walczą organizatorzy akcji “Matura Do Poprawki” – Niezależne Zrzeszenie Studentów i portal PrawaMaturzysty.pl

 

W dniu dzisiejszym inicjatorzy zmian w prawie dotyczącym egzaminu maturalnego złożyli swoje propozycje w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, oraz Ministerstwie Edukacji Narodowej. W ten sposób chcą zainteresować problematyką najwyższe władze państwowe.   – Patologie w systemie matur sięgają już za daleko. Zbyt wiele osób zostało skrzywdzonych – uzasadniają inicjatywę organizatorzy.

 

Wśród promowanych zmian jest wprowadzenie zasady “rozstrzygania wątpliwości na korzyść maturzysty”. Sednem tej zasady ma być większe oparcie egzaminów maturalnych na certyfikowanych przez Ministerstwo Edukacji podręcznikach. Dziś często zdarzają się sytuacje, w których komisje egzaminacyjne nie uznają odpowiedzi, pomimo że mają one swoje udokumentowanie w podręcznikach. Przy tej okazji studenci chcą zwalczyć patologie związane z niejasnymi, wykraczającymi poza podręcznik wymaganiami.

 

Znane są również przypadki, w których w przypadku stwierdzenia błędu egzaminatora i przyznania dodatkowego punktu dla maturzysty były mu odejmowane punkty z innego zadania, tak aby uniknąć trudności administracyjnych związanych ze zmianą wyniku. Studenci postulują, aby raz przyznanego punktu nie można było odebrać. – Komisje egzaminacyjne muszą brać odpowiedzialność i ponosić konsekwencje swoich decyzji, a nie ich skutki przerzucać na maturzystów. Tu chodzi o przyszłość tysięcy młodych ludzi – tłumacza organizatorzy.

 

Kolejnym z kluczowych dla akcji postulatów jest publikacja pracy maturalnej w internecie, na indywidualnym koncie maturzysty. W obecnym archaicznym systemie maturzyści, którzy chcą zweryfikować swój wynik nie mogą kopiować treści pracy, co utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia procedurę odwoławczą. Centralna Komisja Egzaminacyjna broni procedury walką z “nagonką na egzaminatorów”. Według organizatorów jest

to praktyka wskazująca, że CKE tkwi jeszcze głęboko w mentalności ustroju komunistycznego.

 

Propozycje studentów odpowiadają na problemy sygnalizowane między innymi przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, czy Najwyższą Izbę Kontroli. – Chcemy matury sprawiedliwej. Mamy nadzieję, że decydenci rozważą nasze propozycje i stworzą prawo, które odpowiada warunkom demokratycznego państwa prawa. Powinniśmy skończyć z prawem tworzonym pod lobby instytucji myślącej w kategoriach państwa komunistycznego, tj. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – mówią organizatorzy.