Działacze pierwszego NZS odznaczeni

Prezydent RP Andrzej Duda, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, nadał Krzyże Wolności i Solidarności działaczom pierwszego Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

W imieniu prezydenta, dekoracji dokonali dr Jarosław Szarek, prezes IPN oraz Irena Zofia Romaszewska, Doradca Prezydenta RP, przewodnicząca Zespołu do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaczeń dla działaczy Opozycji Demokratycznej.

W czasie uroczystości, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim obecny był minister Wojciech Kolarski.

Za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI
uhonorowani zostali: 

1. Marek BIESTEK
2. Jacek CZAPUTOWICZ
3. Krzysztof DRABAREK
4. Andrzej DUSIŃSKI
5. Barbara FABIAŃSKA
6. Robert Stanisław GŁĘBOCKI
7. Marek GŁOWACKI
8. Konrad GŁOWIK
9. Krystyna GORZELAK
10. Witold GRZESIK
11. Jarosław GUZY
12. Zbigniew HENNEL
13. Andrzej HORUBAŁA
14. Grzegorz JACZYŃSKI
15. Filip KACZMAREK
16. Robert KOWALEWSKI
17. Janusz KUMALA
18.Ryszard MARSZAŁEK
19. Andrzej NOWOTNY
20. Lech OCHNIK
21. Cezary OLEKSIAK
22. Agnieszka ROMASZEWSKA-GUZY
23. Zbigniew RYKOWSKI
24. Olgierd SMOLEŃSKI
25. Jerzy STERNICKI
26. Wiktor ŚWIERCZ
27. Rudolf WASILEWSKI
28. Grzegorz WILCZYŃSKI
29. Tomasz WIŚNIEWSKI
30. Piotr WÓJCIK

pośmiertnie
31. Teodor KLINCEWICZ
32. Piotr ZIEMBIŃSKI.

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI
uhonorowani zostali:

1. Zdzisław JURKOWSKI

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
uhonorowani zostali:

2. Krzysztof BUDZIAKOWSKI

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
uhonorowani zostali:

3. Andrzej HORUBAŁA
4. Marek LASOTA
5. Mirosław ŁUCZKA
6. Wojciech MODELSKI
7. Zbigniew RYKOWSKI
8. Jerzy STERNICKI
9. Wiktor ŚWIERCZ
10. Grzegorz WILCZYŃSKI

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
uhonorowani zostali:

11. Marek DOMAGAŁA
12. Filip KACZMAREK
13. Adam KALITA
14. Krzysztof KRZYSZTOFIAK
15. Lucyna MARSZAŁEK
16. Andrzej NOWOTNY
17. Elżbieta RYKOWSKA
18. Magdalena SADOWSKA-CZAPUTOWICZ
19. Wanda TARNAWSKA
20. Tomasz WIŚNIEWSKI
21. Artur WROŃSKI
22. Tomasz ZIEMIŃSKI

pośmiertnie
23. Tomasz SZEWCZYK

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
uhonorowani zostali:

24. Krystyna GORZELAK
25. Witold GRZESIK
26. Tomasz JURKOWSKI
27. Krzysztof KOSZARSKI
28. Robert KOWALEWSKI
29. Lech OCHNIK
30. Cezary OLEKSIAK
31. Piotr WÓJCIK

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
uhonorowani zostali:

32. Marek BIESTEK
33. Robert GŁĘBOCKI
34. Zbigniew HENNEL
35. Janusz KUMALA
36. Adam PIETRASIEWICZ

Źródło: prezydent.pl