List otwarty NZS do KRASP

Rozpoczęliśmy akcję Mam Prawo Pytać – to otwarty apel o swobodę przeprowadzania debat publicznych na polskich uczelniach. Akcję zainaugurowaliśmy listem […]

Będzie Pasaż im. NZS w Warszawie!

Podczas dzisiejszej sesji Rady m. st. Warszawy władze miasta zadecydowały o uhonorowaniu Pasażu na Krakowskim Przedmieœciu imieniem Niezależnego Zrzeszenia Studentów! […]