Stanowiska NZS

Aktualności | Stanowiska NZS

Oświadczenie Zarządu Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów ws „Ogólnopolskiego Protestu Studentów i Studentek”

Niezależne Zrzeszenie Studentów nie współuczestniczy oraz nie wspiera protestu pod hasłem „Ogólnopolski Protest Studentów i Studentek”. Sprzeciwiamy się wykorzystywaniu wizerunku naszej organizacji jako współorganizującej wyżej wspomniany protest i rozsiewaniu informacji…

Aktualności | Stanowiska NZS

Opinia projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

Uwagi ogólne Nowelizacja rozporządzenia przewiduje zmiany w następujących załącznikach: załącznik nr 1, czyli tzw. dotacja podstawowa dla uczelni publicznych na zadania związane z kształceniem studentów, doktorantów, kadr naukowych i na…

Aktualności | Stanowiska NZS

Uchwała Komisji Krajowej z okazji 35-tej rocznicy strajków na Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu

W 35-tą rocznicę strajków na Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu pragniemy oddać hołd ich uczestnikom oraz środowiskom akademickim, których upór i oddanie sprawie najwyższej wagi pozwoliły na przeprowadzenie najdłuższego strajku…

Aktualności | Stanowiska NZS

Opinia rozporządzenia w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej

Uwagi ogólne             Art. 92 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przewiduje upoważnienie ustawowe dla Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za postępowanie związane…

Aktualności | Stanowiska NZS

Oświadczenie przeciwko propozycji nowelizacji art. 202 ust. 6 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym

Największe organizacje studenckie w Polsce protestują przeciwko propozycjom nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, przygotowanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzeciw NZS, ELSA Poland, AIESEC Poland, ZSP, AZS i AEGEE…