Stanowiska NZS

|

Zaproszenie do rozmów skierowane do władz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i przedstawicieli Samorządu Studentów

W związku z docierającymi do nas niepokojącymi informacjami o procesie przeprowadzenia wyborów władz Samorządu Studentów oraz o licznych zwolnieniach pracowników akademickich, zwracamy się do władz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji…

Oświadczenie Niezależnego Zrzeszenia Studentów w sprawie wzięcia odpowiedzialności przez władze RP za zaogniający się w czasie pandemii COVID-19 konflikt społeczny spowodowany orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku.

Żądanie Niezależnego Zrzeszenia Studentów do władz Rzeczypospolitej Polskiej