Aktualności

|

Stanowisko w sprawie Założeń reformy systemu nauki i reformy systemu szkolnictwa wyższego

Główne postulaty Niezależnego Zrzeszenia Studentów: Zwiększenie autonomii uczelni wyższych w zakresie kształtowania programów nauczania i odpowiedzialności za poziom swoich absolwentów. Zwiększenie współpracy szkolnictwa wyższego z biznesem, poprzez wzrost znaczenia konwentu…