Informacje prasowe

Informacje prasowe

Oświadczenie przeciwko propozycji nowelizacji art. 202 ust. 6 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym

Oświadczenie podpisane przez największe organizacje studenckie (ELSA Poland, AIESEC Polska, Zrzeszenie Studentów Polskich i Akademicki Związek Sportowy, AEGEE Warszawa i Niezależne Zrzeszenie Studentów) zawiera sprzeciw wobec propozycji nowelizacji art. 202…