Artykuł w Gazecie Wyborczej

Oświadczenie podpisane przez największe organizacje studenckie (ELSA Poland, AIESEC Polska, Zrzeszenie Studentów Polskich i Akademicki Związek Sportowy, AEGEE Warszawa i Niezależne Zrzeszenie Studentów) zawiera sprzeciw wobec propozycji nowelizacji art. 202 ust. 6 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, przygotowanej przez Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Gazeta Wyborcza pisze o naszym proteście, kontrastując wypowiedzi Przewodniczącego NZS Michała Moskala z opiniami Przewodniczącego PSRP Mateusza Mrozka.