36 lat NZS

Obchodzimy dzisiaj kolejną rocznicę założenia naszej Organizacji. Kiedy w 1980 roku przez Polskę przetoczyła się fala strajków przeciwko komunistycznej władzy, środowisko studenckie nie pozostało biernym i również przyłączyło się do walki o społeczeństwo obywatelskie, samorządne i niezależne od pzprowskiej nomenklatury. Przedstawiciele żaków z całego kraju powołali do życia Niezależne Zrzeszenie Studentów, swoistą „Solidarność” młodych ludzi, którzy nie godzili się na zastaną rzeczywistość i chcieli budować Polskę opartą zasadach demokracji i poszanowania tradycji.

Walka o zalegalizowanie założonego 22 września 1980 roku NZS była trudna i wyczerpująca, towarzyszył jej m.in. najdłuższy studencki strajk okupacyjny w Europie, jednak to w organizacji rodziły się prawdziwe przyjaźnie i wykuwały charaktery zdolne wziąć odpowiedzialność za Polskę, gdy nadszedł odpowiedni czas. Przez NZS przewinęły się tysiące osób, które stały się liderami swoich małych i dużych społeczności lub po prostu wyznających etos obywatelskiej i propaństwowej pracy. Bez ich zaangażowania i determinacji nie byłoby dzisiaj wspomnianych wartości oraz nas, osób, które starają się kontynuować ich pracę.

Dziękujemy wszystkim pokoleniom NZS-iaków za ich trud i energię, którą przekazują innym. Pamiętamy o Was nie tylko dzisiaj. Wasze świadectwo towarzyszy nam codziennie, ale to dzisiaj mówimy o tym najgłośniej i będziemy to robić póki trwa NZS. Jesteśmy dumni z naszej organizacji!