#Sprawy studenckie

Trwa gorący okres egzaminów dyplomowych. Chcemy przypomnieć, że studenci, którzy bronią pracę licencjacką, nie muszą po egzaminie zwracać legitymacji – mogą zachować ją do 31 października roku, w którym się bronią. Reguluje to rozporządzenie MNiSW z 16 września 2016 w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, paragraf 7, ust. 2:

“Prawo do posiadania legitymacji mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów I stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.”

Trzymamy kciuki za Wasze obrony!