Gdzie jest NZS?

Zespół Doradczy przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwie Wyższym

Zespół został powołany na wniosek Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele organizacji działających w obszarze szkolnictwa wyższego.  Pierwsza kadencja Zespołu Doradczego rozpoczęła się w grudniu 2018 i zakończyła się tego samego miesiąca w 2019 roku.
Naszą organizację w Zespole reprezentowali:

 • Patrycja Serafin – Przewodnicząca Zarządu Krajowego NZS,
 • Adam Zamczała – Wiceprzewodniczący ds. Studenckich Zarządu Krajowego NZS w kadencji 2018/2019.

Lista tematów, które były poruszane podczas comiesięcznych spotkań.

 • Dyskusja nt. artykułu 111 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 • Dyskusje nt. udziału studentów w ocenie okresowej pracowników dydaktycznych.
 • Dyskusja nt. wsparcia studentów z zaburzeniami procesu uczenia się.
 • Dyskusja w sprawie Stanowiska IP dla Osi III PO WER ws. Jednoczesnego udziału studentów w Programie Erasmus+ oraz w projektach realizowanych w ramach Międzynarodowych Programów Kształcenia.
 • Dyskusja nt. sportu akademickiego osób z niepełnosprawnością.
 • Dyskusje nt. stypendium dla osób z niepełnosprawnością.
 • Dyskusja nt. udziału niepełnosprawnych w życiu akademickim.
 • Kwestia zwolnień z wychowania fizycznego.
 • Finansowanie sportu akademickiego i wsparcie reprezentacji uczelnianych.
 • Sport akademicki w kontekście osób z niepełnosprawnością.
 • Kształcenie studentów niepełnosprawnych w szczególności w kontekście:
 • student niepełnosprawny a dobór kierunków studiów,
 • problem nauczania języków obcych,
 • wsparcie osób z dysfunkcją narządu wzroku.
 • Wysokie zróżnicowanie stawek stypendium dla osób z niepełnosprawnością.
 • Udział osób z niepełnosprawnością w życiu akademickim.
 • Zaangażowanie studentów z niepełnosprawnością w sprawy publiczne.
 • Cyfryzacja na polskich uczelniach – prezentacja raportu oraz dyskusja.

Zespół został ponownie powołany na kadencję w roku 2020, a jego pierwsze obrady rozpoczną się prawdopodobnie w marcu. Reprezentantami NZS w zespole będą:

 • Patrycja Serafin – Przewodnicząca Zarządu Krajowego NZS,
 • Krzysztof Białas – Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego ds. Studenckich NZS.

Więcej informacji: Zespół doradczy przy MNiSW

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem

Radia Dialogu z Młodym Pokoleniem została powołana w lipcu 2019 roku na wniosek Ministra Kultury, Pana Piotra Glińskiego. W jej skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej oraz organizacje pozarządowe, w tym przedstawicielka NZS – Patrycja Serafin.

Patrycja jest przewodniczącą Komisji ds. Polityki Informacyjnej, w której zajmuje się upowszechnianiem rozwiązań wypracowanych przez Radę Dialogu.

O zadaniach Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem przeczytacie tutaj.

Więcej informacji o Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Oświadczenia NZS

Wiceprzewodniczący ds. Studenckich

  Krzysztof Białas

  Wiceprzewodniczący ds. Studenckich

  Student socjologii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Przez prawie cały tok studiów NZS jest jego nieodłącznym elementem. Otwarty na wszelakie dyskusje światopoglądowe i działania społeczne, które mają za zadanie ułatwić życie środowisku akademickiemu. Od dzieciństwa jego zamiłowaniem jest piłka nożna, którą trenował w klubie piłkarskim przez 8 lat. Fascynat twórczości Jacka Kaczmarskiego oraz mitologii śródziemia J.R.R Tolkiena. Lubi również literaturę socjologiczną i filozoficzną oraz szeroko pojętą astronomię.

   Pełnomocnik Zarządu Krajowego ds. Osób z Niepełnosprawnością

    Karolina Karczmarek

    Pełnomocnik ds. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

    Studentka Socjologii i Człowieka w Cyberprzestrzeni na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Do NZS dołączyła w 2016 roku. Pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej ds. Finansów i Wiceprzewodniczącej ds. PR na NZS UKSW. Pasjonatka tabelek, analizy badań społecznych oraz pomocy studentom i osobom niepełnosprawnym.