Nic o Nas bez Nas to Ogólnopolski projekt Niezależnego Zrzeszenia Studentów stawiający sobie za misję zwiększanie i wzmacnianie głosu studentów w debacie publicznej poprzez:

 • aktywizacje środowiska studenckiego,
 • edukowanie oraz tworzenie silnej kultury akademickiej,
 • poruszanie istotnych tematów w perspektywie regionu, państwa czy areny międzynarodowej.

Dążymy do tworzenia przestrzeni, która umożliwia debatę, wymianę poglądów, stawianie sądów, przedstawianie opinii lub dzielenie się wiedzą między studentami a ludźmi i zjawiskami kształtującymi ich otoczenie.

W ramach projektu organizowane są liczne wydarzenia (debaty, spotkania, panele dyskusyjne), dotyczące dziedzin życia, w których można obserwować deficyt głosu młodych. Trwają one od października do kwietnia.

Finałem projektu jest przedsięwzięcie pt. The Youth Voice, czyli konferencja odbywająca się w każdym mieście współtworzącym projekt w pierwszej połowie maja.

W edycji 2016/2017 projekt dotyczy takich dziedzin życia społecznego jak:

 • społeczeństwo obywatelskie wśród studentów,
 • prawa i tożsamość studentów,
 • migracje zarobkowe i polityczne,
 • polityka gospodarcza i zagraniczna Polski,
 • człowiek w cyberprzestrzeni,
 • student – szanse i rozwój,
 • polityka historyczna,
 • miejsce studentów w systemie szkolnictwa wyższego.

Centra Regionalne Programu są ulokowane w następujących miastach: Wrocław, Kraków, Białystok, Katowice, Poznań, Gdańsk, Rzeszów, Toruń i Warszawa.

Śledź nas:

fb

  Mateusz Krawczyk

  Koordynator projektu "Nic o Nas Bez Nas"

  Mateusz jest studentem Politologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Dotychczas w NZS był koordynatorem regionalnym Drogowskazów Kariery we Wrocławiu, a poza tym działa także jako przewodniczący Koła Naukowego Młodych Politologów. Okres studiów stara się wykorzystać w 100%, wzbogacając swój życiorys o cenne doświadczenia. Najistotniejsze jest dla niego uczucie, że przez swoje działanie robi coś z pożytkiem dla całego swojego otoczenia.