Nic o Nas bez Nas to Ogólnopolski projekt Niezależnego Zrzeszenia Studentów, stawiający sobie za misję zwiększanie i wzmacnianie głosu studentów w debacie publicznej poprzez aktywizacje środowiska akademickiego. Jest to inicjatywa, która ma na celu stworzenie przestrzeni umożliwiającej debatę, wymianę poglądów, dzielenie się wiedzą w ramach wybranej tematyki.

W ramach projektu organizowane są liczne wydarzenia (debaty, spotkania, panele dyskusyjne), dotyczące dziedzin życia, w których dostrzegany jest deficyt głosu młodych. Zakres tematyczny jest niezwykle obszerny. Poruszana tematyka dotyczy m.in. migracji zarobkowych, szans studenta na rozwój na rynku pracy oraz jego pozycji w systemie szkolnictwa wyższego.

Projekt nie jest scentralizowany, co oznacza, że wydarzenia odbywają się w większych miastach całej Polski. Trwają one od października do kwietnia.

Śledź nas:

fb