Raport „Cyfryzacja na uczelniach”

Dzisiejsza technologia ułatwia rozwiązanie wielu problemów i załatwienie licznych spraw. Aplikacja na uczelnię, wybór przedmiotów, czy łatwy dostęp do aktualnego planu zajęć i ocen – każda z tych czynności jest możliwa do zrealizowania bez obecności studenta na uczelni. Jednak, czy tak wygląda rzeczywistość? Jak wygląda faktyczny poziom cyfryzacji na uczelniach w Polsce? Jak wiele problemów można rozwiązać online i jakim stopniu usprawniona została komunikacja na linii nauczyciel akademicki – student? Odpowiedzi na powyższe pytania nie należą do łatwych, dlatego w trosce o jakość procesu studiowania, Centrum Analiz przeprowadziło powtórne badanie, którego głównym celem jest weryfikacja jakości cyfryzacji na uczelniach w Polsce.


Raport „Studenckie Prace”

Badanie „Studenckie prace” ma na celu przedstawienie sytuacji studenta na rynku pracy. Informacje w nim zawarte opisują m. in.: proces poszukiwania pierwszego zatrudnienia, sytuację panującą na rynku oraz warunki pierwszej i obecnej pracy ankietowanych. Raport podejmuje próbę przedstawienia tendencji oraz obszarów w których uczelnie powinny się bardziej dostosować do wymagań stawianych przez pracodawców. Pozytywną informacją płynącą z badania jest fakt, że studenci świadomie wykazują coraz większe zaangażowanie w aktywności wykraczające poza edukacyjny aspekt uczelni (np. udział w organizacjach studenckich czy kołach naukowych), poszerzające ich kompetencje i zwiększające konkurencyjność.


Raport „Kultura dla studentów”

Kultura to narzędzie służące edukacji, integracji społecznej czy budowaniu lokalnej tożsamości. Jest także szansą dla młodych ludzi na rozwój osobisty. Poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, każdy ma możliwość poszerzenia swoich horyzontów. Powszechnie uważa się, że obecnie społeczeństwo traci kontakt z szeroko pojętą kulturą w wyniku rosnącej popularności rozrywek, łatwo dostępnych w internecie, a teatry i opery wymierają ze świadomości młodych ludzi. W celu sprawdzenia tych tez, Centrum Analiz przeprowadziło badanie, którego zadaniem było określenie poziomu uczestnictwa studentów w kulturze. W raporcie zbadano sposób postrzegania kultury przez polskich studentów oraz zebrano opinie na temat promowania kultury w miastach.


Raport „Przedsiębiorczość wśród studentów”

Przedsiębiorczość jest postawą, która w obecnych czasach zdaje się decydować o sukcesie na rynku pracy. Rekruterzy coraz częściej zwracają uwagę na to, że postawa kandydata, a nie konkretne umiejętności, których można się szybko nauczyć, jest czynnikiem decydującym o zatrudnieniu. Centrum Analiz przeprowadziło badanie na 385 studentach, którego celem było poznanie ich opinii na temat przedsiębiorczości, rynku pracy, a także zbadanie ich finansowych nawyków. Zapytano m.in. o: obecnie wykonywaną pracę, oszczędności, koszty życia czy ewentualną chęć założenia działalności gospodarczej.


Raport „Domy studenckie w Polsce”

Domy studenckie powinny zaspokajać podstawowe potrzeby studentów, do których należą m.in. pogłębianie wiedzy, nawiązywanie więzi międzyludzkich czy posiadanie zacisznego kąta. Aby sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest, Centrum Analiz podjęło się przeprowadzenia analizy warunków mieszkalnych w polskich akademikach. W badaniu „Domy studenckie w Polsce” poruszone zostały następujące aspekty mieszkania w akademikach: warunki socjalno-bytowe, obsługa administracyjna, warunki finansowe oraz poziom zadowolenia studentów z zakwaterowania w domach studenckich. W badaniu wzięło udział 470 respondentów – zarówno byłych, jak i obecnych mieszkańców domów akademickich – z 12 miast Polski.


Raport „Krwiodawstwo w Polsce”

Raport upubliczniony w 2017 roku koncentrował się na zagadnieniu krwiodawstwa w Polsce. Temat ten jest bliski NZS-owi ponieważ już od 2000 r. organizowana jest (dziś ogólnopolska) akcja zbiórki krwi pod nazwą „Wampiriada”. W celu przeprowadzenia dogłębnej analizy stanu krwiodawstwa w Polsce zapytano respondentów o ich opinię na temat organizacji publicznej służby krwi i jej zaangażowania oraz funkcjonowania organizacji społecznych biorących udział w zbiórkach krwi. Poruszono także kwestie przywilejów krwiodawców oraz ich doświadczeń związanych z oddawaniem krwi, takich jak częstotliwość i jakość akcji organizowanych w miejscu zamieszkania respondenta.


Raport „Cyfryzacja na uczelniach”

Powstanie systemów elektronicznej obsługi studentów dało możliwość przeprowadzenia prawdziwej rewolucji w administracji uczelnianej. Dzięki nim można znacznie usprawnić administrację. W związku z tym 2016 r. Centrum Analiz przeprowadziło badanie, którego celem było poznanie opinii studentów odnośnie działania cyfrowej administracji uczelnianej. Składa się ono z trzech części i obejmuje zagadnienia oceny stacjonarnej i cyfrowej administracji uczelnianej oraz wyborów samorządowych. W badaniu internetowym wzięło udział 350 osób. Wierzymy, że cyfryzację administracji uczelnianej warto potraktować jako bazę wiedzy dla funkcjonowania e-administracji oraz inkubator wprowadzenia e-usług w skali całego państwa.


Zapraszamy do kontaktu z Wiceprzewodniczącym ds. Studenckich:

    Krzysztof Białas

    Wiceprzewodniczący ds. Studenckich

    Student socjologii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Przez prawie cały tok studiów NZS jest jego nieodłącznym elementem. Otwarty na wszelakie dyskusje światopoglądowe i działania społeczne, które mają za zadanie ułatwić życie środowisku akademickiemu. Od dzieciństwa jego zamiłowaniem jest piłka nożna, którą trenował w klubie piłkarskim przez 8 lat. Fascynat twórczości Jacka Kaczmarskiego oraz mitologii śródziemia J.R.R Tolkiena. Lubi również literaturę socjologiczną i filozoficzną oraz szeroko pojętą astronomię.