Akcja Historia to inicjatywa Niezależnego Zrzeszenia Studentów, mająca na celu poszerzenie świadomości i wiedzy z zakresu historii. Projekt jest kontynuacją Wielkich Korepetycji z Historii. Głównym powodem powstania tego projektu był znaczny spadek poziomu wiedzy historycznej wśród młodych ludzi.

Zadaniem projektu jest przedstawianie historii w sposób ciekawy poprzez organizowanie spotkań poświęconych najnowszej historii Polski. Dzięki tym działaniom organizatorzy pragną zainteresować studentów i licealistów historią, a także rozwinąć wśród nich świadomość zdarzeń historycznych, które miały wpływ na ukształtowanie polskich realiów.

Projekt to cykl wydarzeń w całej Polsce, charakterystycznych dla zasięgu terytorialnego oraz równie ważnych z punktu widzenia historii całego kraju. Każdy region wybiera zagadnienie bezpośrednio z nim związane, a następnie realizuje szereg akcji przybliżających ową historię.

Śledź nas:
www
fb